Ontwerpadvies

Als u van plan bent om een nieuwe installatie aan te schaffen of de bestaande wil ombouwen/uitbreiden, dan is daar heel wat specialistische kennis voor nodig om de juiste beslissingen te nemen. En die kennis is niet altijd in eigen huis aanwezig.

Het verstrekken van die specialistische kennis is nu precies mijn grote kracht. Vanwege de combinatie van opgedane ervaringen in de commercie en in de praktijk, die ik bundel als adviseur, breng ik echte kennis mee uit de praktijk over wat wel en wat niet werkt, daar zit mijn meerwaarde.

Ze zeggen altijd dat je geen appels met peren kunt vergelijken, maar dat kan wel degelijk, als je maar genoeg kennis hebt van fruit!

8-fasenplan ontwerpadvies

Met behulp van mijn 8-fasenplan ontwerpadvies, worden aan het begin van een project de wensen geïnventariseerd en vastgelegd. Dat zijn o.a. de huidige en toekomstige in- en externe kwaliteitseisen, productmix met afmetingen en aantallen, beschikbare ruimte en de interne logistieke routing. Dit wordt omgezet in een technische specificatie om tot een duidelijke offerte aanvraag te kunnen komen.

Bij mij staat de wens van de klant echt centraal en laat ik de verschillende leveranciers soms ook vrij in het aanbieden met behoud van eigen interpretatie en ideeën, niet altijd een opgelegd eenheidsplaatje. Alleen op die manier komen creativiteit en duurzaamheid goed tot hun recht.

Aanbiedingen van leveranciers worden op kwaliteit en technische inhoud beoordeeld en onbevooroordeeld met de klant inhoudelijk besproken. Ze zeggen altijd dat je geen appels met peren kunt vergelijken, maar dat kan wel degelijk, als je maar genoeg kennis hebt van fruit.

De 8 fasen uitgelegd:
FASE 01

Startgesprek, inventarisatie van gewenste kwaliteit, productmix, beschikbare/benodigde ruimte en vastleggen van alle eisen en wensen op proces- en installatietechnisch gebied. Begroting van de investering en exploitatiekosten.

FASE 02

Opstellen van de technische specificatie, offerteaanvraag, lay-out opzet en aanvragen bij meerdere leveranciers. Assistentie bij vergunningsaanvragen en utiliteitsaansluitingen.

FASE 03

Offertes beoordelen op correctheid n.a.v. de aanvraag en eventueel gesprekken voeren ter verduidelijking. Opstellen afwijkingen/overeenstemmingslijst. Welke voor- en nadelen zitten er aan de aangeboden oplossingen.

FASE 04

Selectie van 2 leveranciers op basis van de uitgebrachte offertes, indien nodig verdere detaillering en specificaties opvragen. Begroting werk derden opstellen.

FASE 05

Begeleiding bij de bestelling. Op technisch inhoudelijk gebied de klant assisteren bij de onderhandeling. De financiële en commerciële details, de onderhandeling, bestelling en contract wordt door de klant zelf gedaan.

FASE 06

Uitvoeringsvoorbereiding en projectmanagement. Coördinatie besprekingen organiseren, tekeningcontrole voordat de detailconstructie aanvangt. Montage coördinatie gedurende de realisatie. Afhankelijk van de gekozen leverancier(s) x dag /week montage.

FASE 07

Controle bij oplevering, afname en ingebruikname. Voldoet de installatie aan de technische specificaties en het contract.

FASE 08

Scholing en training van het bedienings- en onderhoudspersoneel. Productiebegeleiding gedurende x weken.